E Hene - E Premte : 14:00 - 17:00
+355672353909
01

Ekspertë fiskalë

Ekspertë fiskalë

Ekspertët fiskalë  zoterojnë dijeni dhe janë të specializuar per te dhënë mendime për probleme qe dalin gjate shqyrtimit te mosmarrveshjeve doganore dhe tatimore, si dhe për konstatimin dhe sqarimin e fakteve qe dalin në gjykimin e cështjeve të kësaj natyre.

Lexo më shumë →
02

Ofrojmë formim profesional

Ofrojmë formim profesional

Ekspert fiskal & Audit të Brendshëm ,
Vlerësimi dhe Menaxhimi i Riskut të Korporatave,
Financë– Kontabilitet,
Kontabiliteti Praktik iInformatizuar në njesitë e Biznesit ,
Standartet e Kontabilitetit ,
Trajnim për biznesin e vogël,
Procedurat e Prokurimeve publike,
Konsulent Financiar , Konsulent Doganor,
Investimet Online në Mjete Financiare,
Tregjet kapitale dhe Tregjet Financiare.

03

Këshillim Tatimor dhe Doganor falas

Këshillim Tatimor dhe Doganor falas

Ekspertimi Fiskal, përfshin përgatitjen dhe paraqitjen e deklaratave tatimore dhe pasqyrat
mbështetëse, dhënien e këshillimit mbi planifikimin tatimor, keshillimin e tatimpaguesve per
mbrojtjen para organeve administrative ,dhënien e ekspertizës fiskale dhe keshillime te
subjekteve te interesuara per kodin doganor dhe dispozitat zbatuese te klasifikimit tarifor,
origjina e mallit , regjimet doganore etj

Siguri

Do të ishte shumë e vështirë për të pasur një sistem fiskal që funksionon mirë pa ekspertë fiskalë.Për arsye se shumica e tatimpaguesve nuk i njohin ndërlikimet e legjislacionit fiskal.

Profesionalizem

Profesioni i ekspertit fiskal si profesion i lire  i veterregulluar sjell perfitime që janë shumëplaneshe   për shtetin , ekonominë dhe marrësit e këtyre shërbimeve.

Korrektesi

Ekspertët fiskalë ndihmojne per të mbështetur sundimin e ligjit, si dhe mbrojtjen e interesave financiare të klientëve të tyre.

Trajnimet

Gjendemi gjithmone prane jush per tu asistuar

Ekspert Fiskal

Audit të Brendshëm

Digital Marketing

Menaxher Biznesi

Vlerësimi dhe Menaxhimi i Riskut të Korporatave

Financë– Kontabilitet

Kontabiliteti Praktik i Informatizuar në njesitë e Biznesit

Standartet e Kontabilitetit

Trajnim për biznesin e vogël

Procedurat e Prokurimeve publike

Konsulent Financiar , Konsulent Doganor

Investimet Online në Mjete Financiare

Tregjet kapitale dhe Tregjet Financiare.

Ekspert Fiskal

Krijimi i profesionit të ekspertit apo këshilltarit fiskal dhe rregullimi i tij nëpërmjet vendosjes së normave të domosdoshme për profesione të tilla, synon të zgjidhë problemet që krijohen nga këto zhvillime të vrullshme në financat publike dhe sistemin fiskal shqiptar. Rregullimi i këtij profesioni është i domosdoshëm, pasi është i lidhur me interesa madhore të financave publike dhe stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal

Profesioni i Ekspertit Fiskal është i veterregulluar edhe në shtetet e tjera në Bashkimin Europian si, Austria, Gjermania, Çekia, Polonia, etj.
Lexo më shumë →

Roli dhe e ardhmja e profesioneve të lira në shoqërinë civile Evropian 2020

Lexo më shumë →

Rekomandimet e FMN për profesionin e Ekspertit Fiskal

Lexo më shumë →