Trajnimi profesional “Audit te Brendshem”

2019-06-18T00:33:09+02:00

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional : audit të brendshëm Trajnimi përmban njohuri nga:  Auditimi i brendshëm ne sektorin publik Auditimi i brendshëm ne sektorin privat Kontrolli Tatimor dhe baza ligjore mbi te cilen kryhet kontrolli tatimor Dokumentat për rregjistrim: CV , Fotokopje e diplomës , Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta ⏰Trajnimi fillon me 13 Shtator  2019 Leksionet zhvillohen:  ⏰ditën e premte në orën 16:00 - 19:30 ⏰diten e shtune në orën 09:00 - 13:30 Trajnimi zgjat 5 javë. Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomise Instituti i Eksperteve Fiskalë Qendra e Biznesit [...]