Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjere kursesh profesionale dhe cilësore.

Instituti i Ekspertëve Fiskalë është themeluar me iniciativën e një grupi ekspertësh të fushës tatimore dhe doganore si organizatë profesionale jofitimprurëse
dhe është regjistruar më datë 22.01.2010,
në Gjykatës e Rrethit Tiranë dhe liçensuar me:

LN-1296-04-2010
LN-1074-03-2010
Nr. LN-5181-05-2018

të lëshuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra Kombëtare e Biznesit.

Shikoni trajnimet

Stafi akademik

PROF.DR. AGIM BINAJ
PROF.DR. AGIM BINAJEkspert Fiskal
PROF.DR. SHAMET SHABANI
PROF.DR. SHAMET SHABANIEkspert Fiskal
PROF.DR. HALIT XHAFA
PROF.DR. HALIT XHAFAEkspert Fiskal
AV. ENIEL KOLANECI
AV. ENIEL KOLANECIEkspert Fiskal
RAMADAN KONDI
RAMADAN KONDIEkspert Fiskal
VILMA RAKIPI
VILMA RAKIPIEkspert Fiskal
DORINA KLOSI
DORINA KLOSIEkspert Fiskal
DR. TATJANA ELEZI
DR. TATJANA ELEZIEkspert Fiskal

Trajnimet më të kërkuara

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.