Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjerë trajnimesh profesionale dhe cilësore.

PËRSE TË ZGJIDHNI INSTITUTIN TONË?

Instituti i Eksperteve Fiskale luan nje rol te rendesishem ne formimin  e eksperteve te fushes tatimore ,doganore dhe  financiare  , profesione te cilat bejne te mundur funksionimin e duhur të jetës administrative  dhe ekonomike , sepse ata kontribuojnë për modernizimin dhe efikasitetin e administratës dhe të shërbimeve për qytetarët dhe konsumatorët.

Ekspertet e ketyre fushave  ndihmojne per  të mbështetur sundimin e ligjit, si dhe mbrojtjen e interesave financiare të klientëve të tyre.

Ekspertet e pergatitur nga Instituti i Eksperteve Fiskale ofrojne sherbimet fiskale, doganore dhe financiare shume profesionale e cilesore si dhe kane detyrimin te mbajne pergjegjesi per sherbimet qe ofrojne  ne keto fusha.

Instituti i Eksperteve Fiskale

Trajnimet që ofrojmë

 • Ekspert fiskal

 • Audit të Brendshëm

 • Digital Marketing

 • Menaxher Biznesi

 • Vlerësimi dhe Menaxhimi i Riskut të Korporatave

 • Financë– Kontabilitet

 • Kontabiliteti Praktik iInformatizuar në njesitë e Biznesit

 • Standartet e Kontabilitetit

 • Trajnim për biznesin e vogël

 • Procedurat e Prokurimeve publike

 • Konsulent Financiar , Konsulent Doganor

 • Investimet Online në Mjete Financiare

 • Tregjet kapitale dhe Tregjet Financiare.

TRAJNIMET

KALENDARI I TRAJNIMEVE

Shiko më shumë

Lajmet e fundit

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.