Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin e formimit profesional për Ekspertë Fiskalë

Trajnimi përmban njohuri nga:

Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë
Legjislacioni Doganor
Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar
E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi
Analiza e Pasqyrave Financiare
Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve , Bursa , Karakteristikat dhe Organizimi i Burses.

Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit të Ekspertëve Fiskalë dokumentat e mëposhtme:

Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.
Fotokopje e diplomës e noterizuar (diplomë universitare
e shkencave ekonomike ose juridike).
Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
Dy fotografi per dokumenta
Pagesen e regjistrimit

Trajnimi fillon me 27  Shtator  2019

Leksionet zhvillohen çdo fundjave:
Ditën e Premte në orën 16:00 – 19:30
dhe ditën e Shtunë ora 09:00 – 13:30

Rregjistrimet mund te behen edhe online:www.ief.al/trajnime

Trajnimi zgjat 9 javë.

🇦🇱 Instituti i Eksperteve Fiskalë
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 (Sheshi Willson) 🇦🇱 Tirane
Nga ora 14:00-17:00 | ☎️Tel: 067 23 53 909
e-mail: iefiskal@yahoo.com , info@ief.al