Uncategorized

Home/Uncategorized

Trajnimi : Audit i Brendshem

2023-04-15T02:41:37+02:00

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional: Audit të brendshëm Data e fillimit: 28 Prill 2023 Trajnimi zgjat 6 javë Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE! Orari i leksioneve E PREMTE 16:00 - 19:30 E SHTUNE 09:00 - 13:30 Modulet  • Auditimi i brendshëm ne sektorin publik • Auditimi i brendshëm ne sektorin privat • Auditimi i Fondeve te BE Dokumentet për regjistrim CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta. Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/ ÇERTIFIKATA NJIHET NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Trajnimi : Audit i Brendshem2023-04-15T02:41:37+02:00

Trajnim për Ekspertë Fiskalë

2023-04-15T02:42:08+02:00

Trajnimi përmban njohuri nga: Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë Legjislacioni Doganor Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi Analiza e Pasqyrave Financiare Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve, Bursa, Karakteristikat dhe Organizimi i Burses. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme: › Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.› Fotokopje e diplomës e noterizuar(diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike).› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.› Dy fotografi per dokumenta Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE! Rregjistrimet mund te behen edhe online https://ief.al/regjistrimi/ Trajnimi fillon [...]

Trajnim për Ekspertë Fiskalë2023-04-15T02:42:08+02:00

Njoftim Trajnimi

2019-06-18T00:31:59+02:00

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin e formimit profesional për Ekspertë Fiskalë ♦Trajnimi përmban njohuri nga: ⏩Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë ⏩ Legjislacioni Doganor ⏩Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar ⏩E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi ⏩Analiza e Pasqyrave Financiare ⏩Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve , Bursa , Karakteristikat dhe Organizimi i Burses. ♦ Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit të Ekspertëve Fiskalë dokumentat e mëposhtme: ⏩ Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV. ⏩ Fotokopje e diplomës e noterizuar (diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike). ⏩ Fotokopje e kartës së identitetit [...]

Njoftim Trajnimi2019-06-18T00:31:59+02:00
Go to Top