Uncategorized

Home/Uncategorized

Kontabilist Nderkombetar

2024-01-31T00:16:31+01:00

Trajnimi : Kontabilist Nderkombetar Trajnimi zgjat 7 jave! Leksionet zhvillohen diten e E Premte ‪16:00 - 19:30‬ E Shtune ‪ 9:00 - 12:30‬ Ky trajnim është krijuar për të pajisur kontabilistët aspirues dixhitalë me aftësitë dhe njohuritë thelbësore të nevojshme për të lulëzuar në peizazhin e pavarur nderkombetar te kontabilitetit. Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim gjithëpërfshirës të kontabilitetit dixhital, nga konceptet themelore deri te zbatimi praktik duke përdorur softuer të avancuar. Kursi mbulon aspektet thelbësore të krijimit dhe menaxhimit të një biznesi kontabël dixhital të pavarur dhe optimizimin e rrjedhës së punës. Për më tepër, ai trajton konsideratat kryesore si [...]

Kontabilist Nderkombetar2024-01-31T00:16:31+01:00

Trajnimi : Audit i Brendshem

2023-04-15T02:41:37+02:00

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional: Audit të brendshëm Data e fillimit: 28 Prill 2023 Trajnimi zgjat 6 javë Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE! Orari i leksioneve E PREMTE 16:00 - 19:30 E SHTUNE 09:00 - 13:30 Modulet  • Auditimi i brendshëm ne sektorin publik • Auditimi i brendshëm ne sektorin privat • Auditimi i Fondeve te BE Dokumentet për regjistrim CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta. Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/ ÇERTIFIKATA NJIHET NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Trajnimi : Audit i Brendshem2023-04-15T02:41:37+02:00

Trajnim për Ekspertë Fiskalë

2023-04-15T02:42:08+02:00

Trajnimi përmban njohuri nga: Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë Legjislacioni Doganor Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi Analiza e Pasqyrave Financiare Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve, Bursa, Karakteristikat dhe Organizimi i Burses. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme: › Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.› Fotokopje e diplomës e noterizuar(diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike).› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.› Dy fotografi per dokumenta Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE! Rregjistrimet mund te behen edhe online https://ief.al/regjistrimi/ Trajnimi fillon [...]

Trajnim për Ekspertë Fiskalë2023-04-15T02:42:08+02:00

Njoftim Trajnimi

2019-06-18T00:31:59+02:00

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin e formimit profesional për Ekspertë Fiskalë ♦Trajnimi përmban njohuri nga: ⏩Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë ⏩ Legjislacioni Doganor ⏩Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar ⏩E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi ⏩Analiza e Pasqyrave Financiare ⏩Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve , Bursa , Karakteristikat dhe Organizimi i Burses. ♦ Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit të Ekspertëve Fiskalë dokumentat e mëposhtme: ⏩ Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV. ⏩ Fotokopje e diplomës e noterizuar (diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike). ⏩ Fotokopje e kartës së identitetit [...]

Njoftim Trajnimi2019-06-18T00:31:59+02:00
Go to Top