Trajnimi përmban njohuri nga:

  • Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë
  • Legjislacioni Doganor
  • Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar
  • E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi
  • Analiza e Pasqyrave Financiare
  • Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve, Bursa, Karakteristikat dhe Organizimi i Burses.

Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme:

› Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.
› Fotokopje e diplomës e noterizuar(diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike).
› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
› Dy fotografi per dokumenta

Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE!

Rregjistrimet mund te behen edhe online https://ief.al/regjistrimi/

Trajnimi fillon më 28 Prill 2023

Leksionet zhvillohen çdo fundjave:
ditën e Premte në orën 16:00 – 19:30
dhe ditën e Shtunë ora 09:00 – 13:30

Trajnimi zgjat 9 javë.

Tel: 067 66 58 464