Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional : audit të brendshëm

Trajnimi përmban njohuri nga:

 Auditimi i brendshëm ne sektorin publik

Auditimi i brendshëm ne sektorin privat

Kontrolli Tatimor dhe baza ligjore mbi te cilen kryhet kontrolli tatimor

Dokumentat për rregjistrim:
CV , Fotokopje e diplomës , Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta

Trajnimi fillon me 13 Shtator  2019

Leksionet zhvillohen:
 ditën e premte në orën 16:00 – 19:30
diten e shtune në orën 09:00 – 13:30

Trajnimi zgjat 5 javë.

Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomise

Instituti i Eksperteve Fiskalë
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
Nga ora 14:00-17:00 | Tel: 067 66 58 464 e-mail: iefiskal@gmail.com, www.ief.al