E Hene - E Premte : 14:00 - 17:00
+355672353909

Rreth Nesh

Instituti i Ekspertëve Fiskalë eshte themeluar me iniciativen e nje grupi ekspertesh te fushes tatimore dhe doganore si organizate profesionale jofitimprurese
dhe eshte rregjistruar me date 22.01.2010,
të Gjykates Rrethit Tirane dhe licensuar me licencen nr: LN-1296-04-2010.
Nr. LN-1074-03-2010, datë 05.03.2010 dhe liçencës Nr. LN-5181-05-2018,
datë 28.05.2018 të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra Kombëtare e Biznesit.

Siguri

Qellimi yne eshte te jemi ne zemer te sherbimeve financiare fiskale dhe tu sherbejme ju me perpikmeri ne menaxhimin e sistemit fiskal.

Profesionalizem

Eksperienca jone shumevjecare ne legjilacionet fiskale na lejon tu ndihmojme ju ne problemet tuaja financiare publike dhe sistemit fiskal.

Korrektesi

Jemi te vetmit qe ju sjellim perfitime që janë shumëplaneshe për shtetin , ekonominë dhe marrësit e këtyre shërbimeve.

Stafi Akademik

PROF.DR. AGIM BINAJ
Ekspert Fiskal
PROF.DR. SHAMET SHABANI
Ekspert Fiskal
PROF.DR. HALIT XHAFA
Ekspert Fiskal
AV. ENIEL KOLANECI
Ekspert Fiskal
RAMADAN KONDI
Ekspert Fiskal
VILMA RAKIPI
Ekspert Fiskal
DORINA KLOSI
Ekspert Fiskal
ERINDA XHAFERRAJ
Ekspert Fiskal

Rendesia e Profesionit te Ekspertit Fiskal

Instituti Ekspertëve Fiskalë, ne kuadrin e masave për zbatimin korrekt të legjislacionit fiskal, i cili ndikon direkt në rritjen e të ardhurave në buxhetin e
shtetit, krahas kualifikimit (ekonomistëve e juristëve) të ekspertëve fiskalë ka vlerësuar të domosdoshme që ky profesion të veterregullohet.

Zhvillimi Intensiv i Ekonomisë

Zbatimi i standarteve ndërkombëtare për çështjet më të rëndësishme e më të ndjeshme në zhvillimin ekonomik dhe në ruajtjen e ekulibrave ligjorë të interesave të shtetit dhe të individëve.

Legjislacioni Fiskal

Ndryshimet e rëndësishme dhe të vazhdushme në fushën e legjislacionit fiskal si për tatimet e taksat kombëtare dhe ato lokale, raportimin elektronik dhe rritjen e ndjeshme të numërit të subjekteve raportuse.

Krijimi i Gjykatave Administrative

Kërkon njohjen dhe zbatimin e proçedurave, të cilat, për bizneset dhe për tatimpaguesit në përgjithësi, kërkon mbështetjen, mbrojtjen dhe përfaqësimin profesional e të drejtë si për biznesin e për shtetin.

                                                                                                                                                      Lexo më shumë