TRAJNIMI MENAXHER BIZNESI dhe DIGITAL MARKETING

Dokumentat per rregjistrim

Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
Dy fotografi per dokumenta

                     Trajnimi fillon me 13 Shtator  2019

Leksionet zhvillohen çdo fundjave:
Ditën e Premte në orën 16:00 – 19:30
dhe ditën e Shtunë ora 09:00 – 13:30

Rregjistrimet mund te behen edhe online: www.ief.al/trajnime

           Trajnimi zgjat 6 javë.

MODULET
Moduli I: Menaxhimi i kohës
Moduli II: Menaxhimi i skuadrave dhe motivimi
Moduli III: Aftësi Menaxhimi (Si te jemi negociatore te suksesshem)
Moduli IV: Menaxhimi i konflikteve në punë
Moduli V: Menaxhimi i ndryshimeve dhe stresit
Moduli VI: MENAXHIM I ASETEVE
-Hyrje ne menaxhimin e aseteve publike
-Sistemi i kontrollit te brendeshme te ndertuar nga bashkite per menaxhimin e aseteve
-Menaxhimi i burimeve, organizata dhe njerëzit
-Inventarizimi, mirembajtja dhe kontrolli i aseteve. Menaxhimi i ciklit te jetes se aseteve.
-Kostoja/vleresimi dhe rivleresimi i aseteve
-Informacioni mbi asetet/Raportimi
-Menaxhimi i Riskut, Monitorimi, Rishikimi dhe Permiresimi
-Zhvillimi i Strategjise se Menaxhimit te aseteve, Politikave dhe Planeve

   Moduli VII: Digital Marketing
-Cfarë është Marketingu Digjital, Pse është i rëndësishëm Marketingu Digjital?
-Blerësi Digjital, Strategjia e Marketingut Digjital
-Tipet e Marketingut Digjital, Paid Search / Pay-Per-Click (PPC) Search Ads
-Search Engine Optimization (SEO),
-Content Marketing.
-Social Media Marketing, Email Marketing,Paraqitja e Reklamave
-Social Media Platforms – Facebook, Twitter,LinkedIn, YouTube, Instagram , Pinterest, Snapchat
-Mobile Marketing

      Rregjistrimet nga ora 14:00-17:00  Hene – Premte

   🇦🇱 Instituti i Eksperteve Fiskalë
  Qendra e Biznesit “Olimpia”,kati 3-te pranë Postes nr. 8 (Sheshi Willson) Tirane
  ☎️Tel: 067665 8464
   e-mail: iefiskal@yahoo.com